CoachingEn coach kan hjælpe dig med at nå dine mål. 


Coaching er et begreb i udvikling. I nyere tid har coaching sit udgangspunkt i sportsverdenen og er herfra udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet. Hvor coaching i sporten har medvirket til at skabe vindere, har coaching også i erhvervslivet et fokus på at identificere mål og skabe resultater.  


En coachingsamtale foregår normalt mellem to eller fler personer, hvor coachen stiller spørgsmål, der får fokuspersonen eller gruppen til at reflektere over egne tanker, handlinger og mål. 
NLP (Neuro Lingvistisk Programmering.) 

NLP har forskellige anvendelser. I starten blev det brugt terapeutisk. 

I dag bruges NLP dog i mange brancher til forskellige formål, herunder: coaching, lederudvikling og formidling. NLP bruges også i sportsverdenen med henblik på at maksimere atleternes effektivitet. NLP og andre coaching teknikker overlapper hinanden. 

NLP har blandt andet:

  •     fokus på resultater ved hver eneste session (målorienteret coaching eller løsningsfokuseret terapi)
  •     fokus på ændringer på et ubevidst plan, for at opnå en adfærdsændring, der er hurtig, kraftfuld og langvarig.


NLP at lytte på et ubevidst plan. Ved hjælp af NLP værktøjer og teknikker kan du hjælpes til at udvikle dig og nå dine mål via spørgsmål og opgaver.

Du kan opnå;

  • en øget følelse af velvære
  • succes i din evne til at påvirke dig selv og andre
  • forbedrede relationer
  • et skub i din karriere
  • større uafhængighed og selvtillid
  • større selvbevidsthed ved at lære dig selv at kende